Cookies og
privatlivspolitik

Persondatapolitik

Generelt.

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes virksomheden Regnskabsmakker indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via virksomhedens hjemmeside Regnskabsmakker (“Hjemmesiden”).

Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til den dataansvarlige skal ske via kontaktoplysningerne anført nedenfor.

Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne.

Hjemmesiden anvender så få cookies som muligt. Vi anvender alene cookies, som optimerer brugeroplevelsen og brugen af hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt ovenfor, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlige, oplyse dig om dine rettigheder som registreret.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os.
Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os.
I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller arkivlovens regler, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

  • at du får rådgivning m.m. hos os, eller
  • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på din@regnskabsmakker.dk

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kontaktoplysninger

Din regnskabsmakker er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

Regnskabsmakker ApS
Fredensgade 7, stuen
6000 Kolding
Tlf. 51 86 89 97
CVR 30 72 12 76
din@regnskabsmakker.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

  LAD OS RINGE DIG OP

Regnskabsprogrammer

Regnskabsmakker