Rådgivning

Vi vil være tætte med vores kunder.

Vi vil være tæt på vores kunder, og vi ved at der kan være stor værdi i at vi bliver hørt når du går i overvejelse om en erhvervsmæssig handling.

Vores telefoner står åbne for det spørgsmål som til enhver tid vil presse sig på for dig.

Her har vi samlet nogle af de mest populære emner.

Her har vi samlet nogle af de mest populære emner

6.1 Firmabil

Firmabiler kan virkelig være en jungle, men ikke desto mindre er det nok det mest tilbagevendende emne blandt vore kunder.
Hvilken bil skal man vælge, og hvordan er fradragsreglerne ?
Gule plader eller papegøjeplader ?

Vi skal med det samme sige at firmabil-verdenen er under konstant forandring, så igen skal vi opfordre til at ringe til os, så vi kan kigge på lige præcis din specifikke situation.

Hovedreglen er dog utvetydig:
Privat brug vil medføre en eller anden form for personlig beskatning, samt nedsat fradragsret i virksomheden.

Iværksættere

Den selvstændige følelse kan spire i maven.
Den skal have næring, og næringen er dine idéer, vilje og entusiasme.

Vi skal bare være din sparringspartner, så du kan koncentrere dig om netop dine idéer, og derved få fuldt udbytte af din vilje og entusiasme.

Vi klæder dig på til at færdes i den nye verden som selvstændig ud fra dine behov og vores erfaringer.

Etablering af virksomhed

Er du iværksætter, så er der flere forskellige måder at etablere virksomhed på.
Her kommer vi med fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer:

Enkeltmandsvirksomhed

Denne virksomhed ejes af en person, og CVR-n7ummeret er koblet op på denne persons CPR-nr.
Over- eller underskud indregnes som personlig indkomst

Fordele:

Ingen indskud og dermed gratis at oprette
Ingen lovkrav om offentliggørelse af regnskab

Ulemper:

Du hæfter for ALT personligt
Du KAN komme til at betale topskat, hvis overskuddet er stort
Det kan blive dyrt at sælge virksomheden, eller lave generationsskifte

Interessentskaber (I/S)

I/S’er er stort set identi8ske med enkeltmandsvirksomheder, bortset fra at I/S’ere er ejet af minimum 2 personer.

Fordele:

Ingen indskud og dermed gratis at oprette
Ingen lovkrav om offentliggørelse af regnskab

Ulemper:

Alle ejere hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
Ingen krav til stiftelsespapirer kan give mangel på faste rammer i samarbejdet

Iværksætterselskab (IVS)

Det er ikke længere muligt at stifte IVS’er
Se mere om omdannelse af
ISV til ApS

Anpartsselskaber (ApS)

Der er et kapitalkrav på 40.000 kr. ved stiftelse af et ApS.
Man skal lave et stiftelsesdokument og vedtægter, og der skal være en ledelse.
Selskaber er forpligtet til at indberette årsregnskab til Erhversstyrelsen. Se mere om indberetningsfrister Årsregnskaber

Fordele:

Mulighed for at fravælge revision
Man hæfter kun personligt for sit indskud af selskabskapital
Mulighed for at stifte et Holding selskab

Ulemper:

Underskud kan ikke fradrages i personlig indkomst
Selskabets formue er selskabets og IKKE ejerens
Krav om stiftelsesdokument og vedtægter, samt offentliggørelse af årsregnskaber

Aktieselskab (A/S)

Et Aktieselskab er den største danske selskabsform og der er et kapitalkrav på 400.000 kr. ved stiftelsen.
Der er de samme fordele og ulemper ved A/S som ved ApS.

Holdingselskab  

Man stifter oftest et Holdingselskab som skal eje et selskab.
Holdingselskabet vil oftest være ejet af personer.

Et Holdingselskab vil være et naturligt valg i forbindelse med opsparing af overskud. Mere om det under Udbytte

Der findes andre virksomheds- og selskabsformer, men dem vi har nævnt, er absolut de mest almindelige.

Omdannelse af IVS til ApS

Iværksætterselskaber (IVS) kan ikke længere stiftes.

Alle IVS’ere skal være omdannet til en anden selskabsform inden 15. april 2021.
Samtidig blev dette krav blev kapitalkravet til ApS nedsat fra 50.000 til 40.000.

Det vil i praksis sige at man har udover sin historik nu blot har resten af 2020 til at få oparbejdet et opsparet overskud på minimum 40.000 kr.

Vi skal som revisor dokumentere at denne kapital er tilstede.  Samtidig skal der være nogle underskrevne dokumenter, som vi selvfølgelig assisterer dig med at få styr på.

  LAD OS RINGE DIG OP

Regnskabsprogrammer

Regnskabsmakker